Joyee Cheung
Hangzhou, China
Spelled as Qiuyi Zhang (张秋怡) in Mandarin. joyee on freenode IRC. She/Her.